Δ.Σ. ΣΥΛ.ΑΘΗΝΩΝ

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αθήνας

"ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ" για τη διετία 2019-2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:              Κατσαρός Κων/νος του Δημητριου τηλ.6973374019

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Αλληλέγκου Αναστασία του Αθανασίου τηλ.6977630916

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καλοκύρης Χρήστος του Νικολάου τηλ.6944412813

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Γόρδης Αθανάσιος του Γεωργίου τηλ.6930977246

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Τσιάπος Κων/νος του Γεωργίου τηλ.6944393289

ΤΑΜΙΑΣ:                   Τόμπουλος Αλέξανδρος-Κύρκος του Χρήστου τηλ.6985016644

ΕΙΔ.ΤΑΜΙΑΣ:             Τόμπουλος Χρήστος του Κύρκου τηλ.6974822528      

ΜΕΛΗ:                      Τσιακμάκη Αγγελική του Αθανασίου τηλ.6977754902

                                Μπιλίτος Χρήστος του Γεωργίου τηλ.6937067755

                                     

Εκτύπωση