Δ.Σ. ΣΥΛ.ΧΩΡΙΟΥ

Το Δοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου "Εμμανουήλ Παπάς" είναι:

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ -  ΜΑΤΑΚΟΥ ΠΙΕΝΚΟΣ ΕΥΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΤΖΙΟΜΑΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ - ΜΠΙΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΕΛΗ - ΠΡΑΠΑ ΕΛΕΝΗ 
           

ΑΦΡΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

         

ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εκτύπωση