ΑΓΗΣ Δ΄ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Συντάχθηκε από Super User. Καταχωρήθηκε στο ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

AGIS

Στο θεατρικό αυτό έργο απονεμήθηκε το μοναδικό βραβείο του 63ου Καλοκαιρίνειου Θεατρικού Διαγωνισμού, στο συγγραφέα και χωριανό μας Σωκράτη Σίσκο, που προκήρυξε το 1983 ο φιλολογικός σύλλογος των Αθηνών «Παρνασσός. Εδώ σε ηλεκτρονική μορφή προσφορά του συγγραφέα.

ΑΓΗΣ Δ΄ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Κάποιες φορές οι ιστορικοί, είτε από έλλειψη αντικειμενικής κρίσης είτε από το πολιτικό κλίμα φόβου και αυταρχισμού που κυριαρχεί σε μια δεδομένη εποχή, προσπερνούν σιωπηλοί μπροστά από αξιόλογες πολιτικές ηγετικές μορφές και πολιτικά γεγονότα. Ηγέτες που θα έπρεπε να αποτελούν παράδειγμα σωφροσύνης, εντιμότητας, ηρωισμού ή υποδειγματικής διακυβέρνησης, έμειναν τελείως άγνωστοι ή σχεδόν άγνωστοι (όπως ο Άγης Δ’) και δεν εκτιμήθηκε με δίκαιο τρόπο η προσφορά τους στην κοινωνία ή στην πατρίδα τους

Εκτύπωση